Dialogické jednání s vnitřním partnerem

Jaké to je stát na scéně (anebo v životě), nemít v ruce nic a vše ponechat spontánnímu, a přece kultivovanému dění? Nejde o bohapustou improvizaci, kdy člověk chrlí nápad za nápadem, ale o základní orientaci a koncentrované jednání v této dynamické situaci, kdy jste před ostatními sám za sebe a se sebou. Dialogické jednání studuje principy hry, hráčství a herectví jak v uměleckém, tak neuměleckém kontextu: Jak být v přítomnosti? Jak nehrát? Jak být autentický? Jak si všímat impulzů a jak s nimi naložit? Jak (si) naslouchat a odpovídat (si)? Jak tříbit tělo a inteligenci, empatii, souhru…

Dialogické jednání je hlavní psychosomatickou disciplínou autorsko-herecké katedry DAMU, kterou vymyslel prof. Ivan Vyskočil. Chodí na ně každý semestr stovka zájemců jak z DAMU, tak z jiných vysokých škol, tak lidí z ulice.

Workshop je pro 12 lidí a je určen pro divadelníky, pro kohokoli, kdo pracuje na veřejnosti (s veřejností) anebo pro ty, kdo mají zájem o akční sebepoznání či kondici k dialogu. Dílnu povede Hanka Malaníková, která učí hereckou tvorbu a dialogické jednání na Katedře autorské tvorby a pedagogiky pražské DAMU, kterou od roku 2021 vede. Už jedenáct let patří mezi zdravotní klauny a je to to nejlepší, co se jí v životě mohlo stát. Vedle klaunování, autorského divadla a improvizace se věnuje také rozhlasové tvorbě. Je členkou audio skupiny KINETICON a moderátorkou Českého rozhlasu Vltava.

„Základem je zkušenost a zakoušení stran jednání (mluvení, hraní) sám se sebou (s vnitřním partnerem, resp. partnery) zpravidla o samotě. Z autopsie snad každému známé tzv. samomluvy nebo samohry. Dále pak jde o to, učit se a naučit se podobně autentické, spontánní, hrající a souhrající jednání (chování a prožívání) produkovat veřejně, v situaci ´veřejné samoty´ (Stanislavskij), za přítomnosti a pozornosti ´diváků´. V situaci, kdy ´jako kdyby´ druzí, diváci, při tom nebyli, s vyloučením zejména zrakového a taktilního kontaktu.“

Prof. Ivan Vyskočil

Horem Dolem 2023 Divadlo fórum