Divadlo fórum

Co je divadlo fórum?Jaké jsou jeho principy a co přináší tvůrcům a divákům? Každý se někdy v životě ocitáme v útlaku. Ať už vnitřním nebo vnějším. Divadlo fórum je technika, která učí diváky skrze divadelní prožitek takový útlak poznat a čelit mu. Učí je hledat strategie řešení v těžkých situacích, které je obklopují. Brazilský divadelník Augusto Boal tuto techniku vytvořil jako nástroj k aktivizaci společnosti. Divadlo 21. století má několik cílů, a aktivizace společnosti - spolu s kritickým myšlením - mezi ně bezpochyby patří.

Dílna nabídne účastníkům základní vhled do techniky divadla fórum. V případě zájmu si sami vyzkoušíme vytvořit útlakovou situaci a hledat strategie k jejímu řešení. Cílem workshopu je předat poznání, že pokud divák dokáže změnit chod dění ve světě fikce na jevišti, bude toho schopen i ve skutečném životě.

Workshop je pro 15 lidí.

Dílnu povedou:

Michaela Váňová, absolventka Katedry výchovné dramatiky DAMU, režisérka, herečka (Studio 2, Geisslers Hofcomoedianten) a autorka řady představení nejen v pražském divadle Minor.

Bára Černochová, absolventka Katedry výchovné dramatiky DAMU, věnuje se dramatické výchově a divadelnímu lektorství, je autorkou divadla fórum s dětmi staršího školního věku na téma bodyshaming.

Divadlem ke změně! Viva la revolution!

Horem Dolem 2023 Divadlo fórum