Společná snídaně

Svítá. Na dlouhém stole s bílými ubrusy uprostřed louky je připravena snídaně. Chleba, sůl, sádlo, marmeláda, med, zkrátka vše co místní krajina dala. K hostině se může přidat kdokoliv. Někdo povídá zážitky z minulých festivalových dní, někdo hraje na nástroj, někdo jen pozoruje a poslouchá. Ale všichni společně konzumují.

Společenská performance na pomezí divadla, instalace a gastronomického zážitku proběhne ve čtvrtek v 08:30 ráno.

Jí a hrají: Všichni kdo přijdou.

Snídaně na Horem Dolem