Workshop zpěvu

Hudební workshop zaměřený na společný zpěv a svobodný hlasový projev s Veronikou Holcovou, která se věnuje sborovému zpěvu v různých věkových kategorií. Ve své práci propojuje zkušenosti ze studia sbormistrovství na UK a dramatické výchovy na DAMU. Přijďte se nechat unést na vlně společného zpěvu!

Zkušenost se zpěvem není podmínkou

Horem Dolem 2023 Workshop zpěvu