Workshopy

REGISTRACE NA WORKSHOPY

Pro účast na workshopech je z důvodu prezence nutné vyplnit registrační formulář.
Workshopy jsou zpoplatněny částkou 100 Kč, která bude k zaplacení u infostánku.

Je nutno zadat jméno!
Je nutno zadat příjmení!
Je nutno zadat email ve správném tvaru!

SEZNAM WORKSHOPŮ

Dialogické jednání s vnitřním partnerem

kapacita: 13

Jaké to je stát na scéně (anebo v životě), nemít v ruce nic a vše ponechat spontánnímu, a přece kultivovanému dění? Nejde o bohapustou improvizaci, kdy člověk chrlí nápad za nápadem, ale o základní orientaci a koncentrované jednání v této dynamické situaci, kdy jste před ostatními sám za sebe a se sebou. Dialogické jednání studuje principy hry, hráčství a herectví jak v uměleckém, tak neuměleckém kontextu: Jak být v přítomnosti? Jak nehrát? Jak být autentický? Jak si všímat impulzů a jak s nimi naložit? Jak (si) naslouchat a odpovídat (si)? Jak tříbit tělo a inteligenci, empatii, souhru…

Dialogické jednání je hlavní psychosomatickou disciplínou autorsko-herecké katedry DAMU, kterou vymyslel prof. Ivan Vyskočil. Chodí na ně každý semestr stovka zájemců jak z DAMU, tak z jiných vysokých škol, tak lidí z ulice.

Workshop je pro 12 lidí a je určen pro divadelníky, pro kohokoli, kdo pracuje na veřejnosti (s veřejností) anebo pro ty, kdo mají zájem o akční sebepoznání či kondici k dialogu. Dílnu povede Hanka Malaníková, která učí hereckou tvorbu a dialogické jednání na Katedře autorské tvorby a pedagogiky pražské DAMU, kterou od roku 2021 vede. Už jedenáct let patří mezi zdravotní klauny a je to to nejlepší, co se jí v životě mohlo stát. Vedle klaunování, autorského divadla a improvizace se věnuje také rozhlasové tvorbě. Je členkou audio skupiny KINETICON a moderátorkou Českého rozhlasu Vltava.

Horem Dolem 2023 workshop

„Základem je zkušenost a zakoušení stran jednání (mluvení, hraní) sám se sebou (s vnitřním partnerem, resp. partnery) zpravidla o samotě. Z autopsie snad každému známé tzv. samomluvy nebo samohry. Dále pak jde o to, učit se a naučit se podobně autentické, spontánní, hrající a souhrající jednání (chování a prožívání) produkovat veřejně, v situaci ´veřejné samoty´ (Stanislavskij), za přítomnosti a pozornosti ´diváků´. V situaci, kdy ´jako kdyby´ druzí, diváci, při tom nebyli, s vyloučením zejména zrakového a taktilního kontaktu.“

Prof. Ivan Vyskočil

Divadelní improvizace

kapacita: 15

Divadelní workshop s Jáchymem Sůrou, který se opírá o jeho dlouholetou zkušenost v improvizaci a studium herectví na JAMU a DAMU. Cvičení, která vás uvolní, naladí, zpřítomní a připraví vás na otevřenou dramatickou hru. Přijďte si to užít!

Horem Dolem 2023 workshop

Tanec salsa

kapacita: 20

Když náš kolega Kuba nekoordinuje dobrovolníky, tak tančí.

Že to jemu a jeho taneční partnerce Báře Havlové jde, se budete moci přesvědčit na salsovém tanečním workshopu ve středu od 15 hodin, kde vás během hodiny provedou základními kroky tohoto latinskoamerického tance.

Akce je vhodná jak pro jednotlivce, tak páry; od začátečníků po pokročilé - tak neváhejte a přijďte si zakroutit boky!

Horem Dolem 2023 workshop

Divadlo fórum

kapacita: 15

Co je divadlo fórum? Jaké jsou jeho principy a co přináší tvůrcům a divákům? Každý se někdy v životě ocitáme v útlaku. Ať už vnitřním nebo vnějším. Divadlo fórum je technika, která učí diváky skrze divadelní prožitek takový útlak poznat a čelit mu. Učí je hledat strategie řešení v těžkých situacích, které je obklopují. Brazilský divadelník Augusto Boal tuto techniku vytvořil jako nástroj k aktivizaci společnosti. Divadlo 21. století má několik cílů, a aktivizace společnosti - spolu s kritickým myšlením - mezi ně bezpochyby patří.

Dílna nabídne účastníkům základní vhled do techniky divadla fórum. V případě zájmu si sami vyzkoušíme vytvořit útlakovou situaci a hledat strategie k jejímu řešení. Cílem workshopu je předat poznání, že pokud divák dokáže změnit chod dění ve světě fikce na jevišti, bude toho schopen i ve skutečném životě.

Dílnu povedou:

Michaela Váňová, absolventka Katedry výchovné dramatiky DAMU, režisérka, herečka (Studio 2, Geisslers Hofcomoedianten) a autorka řady představení nejen v pražském divadle Minor.

Bára Černochová, absolventka Katedry výchovné dramatiky DAMU, věnuje se dramatické výchově a divadelnímu lektorství, je autorkou divadla fórum s dětmi staršího školního věku na téma bodyshaming.

Divadlem ke změně! Viva la revolution!

Horem Dolem 2023 workshop

Zpěv

kapacita: 50

Hudební workshop zaměřený na společný zpěv a svobodný hlasový projev s Veronikou Holcovou, která se věnuje sborovému zpěvu v různých věkových kategorií. Ve své práci propojuje zkušenosti ze studia sbormistrovství na UK a dramatické výchovy na DAMU. Přijďte se nechat unést na vlně společného zpěvu!

Zkušenost se zpěvem není podmínkou

Horem Dolem 2023 workshop